22 nov. 2011

Lyckan

Lyckan finns i det inre, den kan inte köpas för pengar.
Kärleken vi har i vårt inre, ger oss den lyckan som vi söker.
Vi behöver bara vila i vårt eget inre och låta vår  egen intuition tala till oss.

När vi väljer att leva vårt eget inre liv, öppnar sig helt nya vägar för oss.
Vi behöver inte tvivla på den sanning vi bär med oss i vårt eget liv.
De svar vi har i vårt inre, är de svar vi söker utanför oss själva.

Låt din egen lyckan finnas med dig i ditt liv och du förblir lycklig.
Det kan verka svårt att förstå, det handlar om den egna andliga utvecklingen.

15 nov. 2011

Förändringarna

Förändringarna i en ny tid berör oss alla på olika sätt, det är vi själva som behöver förstå vårt eget liv.
Vi kommer att få ta del av mycket nya förändringar som påverkar vårt inre liv.
Vårt inre liv har mycket kunskap och visdom med sig, vi behöver lära känna oss själva.

De förändringar som blir i en ny tid påverkar oss både negativt och positivt, vi kan lära oss av det.
När vi förstår att vi behöver ta tag i vårt eget liv, kan vi reagera med de känslor vi har, istället för våra tankar.
Våra känslor är viktiga för oss alla, de påverkar oss mer än vi kanske förstår, våra tankar kan komma utifrån något vi har lärt oss.

Den nya tid som vi nu står inför har med sig mycket ljus och värme, vi kommer att uppmärksamma mycket som vi kanske tidigare har tagit för givet.
Det är vi själva som väljer om vi vill må bra och finna en del av livets alla hemligheter.
Önskar att alla människor får en möjlighet att ta del av sitt eget inre liv, det är fantastiska upplevelser.

7 nov. 2011

Vår Värld

Vår värld är fylld av överraskningar för vårt eget liv, vi behöver bara öppna våra ögon för att se det.
Många har så lätt att förbise det som finns nära inpå livet, det är lätt att ta allt för givet.
Vi har alla en egen inre värld, den för oss dit där vi behöver vara för tillfället.

Mycket kan förändras för oss i vårt eget liv, det är viktigt att finna det inre livet, vår egen själ.
Många gånger hamnar vi kanske i situationer där vår egen inre styrka visar oss hur vi ska handla.
När vi släpper taget om den vi verkligen är lämnar  vi vårt eget liv, för någon annan, eller något annat.

Varje människa är betydelsefull på samma sätt som allt som är skapat i universum, allt och alla behövs.
Det vi ofta reagera på i vår omgivning finns ofta i vårt eget inre, det är reaktioner vi behöver komma i kontakt med.
Låt din egen värld bli den pusselbit som behövs, för att få det hela pusslet färdigt, med alla bitarna.