7 feb. 2012

Andlighet Och Mysticism

Andlighet och Mysticism är något som för alltid har kommit att förändra mitt eget liv.
Det har givit mig många nya vägar att gå, samt givit mig mycket nytt i mitt eget liv.
Den kunskap och visdom som jag bär med mig i livet, har gjort detta möjligt för mig.

Lycka är något som finns i mitt inre, min egen själ har med sig den kunskap och visdom som behövs.
Det har varit en lång väg att gå och tagit många år, samtidigt som jag hela tiden får ny kunskap.
Livet är hela tiden på väg i sin egen utveckling, det är viktigt att våga släppa det gamla.

Andlighet och Mysticism är ett enormt stort område och berör så mycket mer än vi kanske förstår.
Idag är jag glad att jag började med denna utveckling, beroende på en inre röst som jag hörde.
När jag riktigt lyssnade till den inre rösten, blev jag först lite rädd, när jag inte förstod vad det var.

Under de år som jag nu har hållit på med min egen andliga utveckling, är det många nya dörrar som har öppnat sig.
Vi kan inte alltid själv bestämma hur vårt liv kommer att bli, vi har val att göra, det som känns bra.
Livet har enormt mycket att erbjuda oss alla när det gäller Andlighet och Mysticism.