31 aug. 2012

Andlig Aktivitet

Andlig aktivitet har blivit mycket aktivt för min egen del den senaste tiden.
Det är svårt att förstå vad det handlar om, det är olika budskap som berör mycket.
Ju mer jag upplever, desto mer ser jag hur det stämmer i verkligheten.

Blir mycket förvånad hur mycket som kommer till mig när jag läser eller hör något.
Skulle vilja försöka få fram hur detta är möjligt att ta del av, kunna förklara det bättre.
Vi är inte ensamma det förstår jag, det finns hela tiden en mottaglighet för information.

När informationen kommer utan några egna tankar, då kan det kännas lite skrämmande.
Detta är kanske en del av den medialitet som vi alla har i vårt eget inre, en kunskap.
Mitt andliga liv har tagit en ny vändning, kanske är det andevärlden som gör sig påmind.

Gunilla

6 juni 2012

Vilken Fantastisk Tid

Vilken fantastisk tid vi är inne i nu, med all den sköna grönskan och färgsprakande blomprakt.
Det är så underbart att få uppleva min själ och sambandet med all växtlighet som nu finns.
Det är som varje växt talar till mig, på sitt speciella sätt, vill visa sig från sin vackraste sida.

Det gäller detsamma med de fåglar, fjärilar och andra djur som kommer i min väg, vi är ett.
All den energi som nu finns tillgänglig påverkar mig mycket positivt, önskar att fler får uppleva detta.
Nu är en tid som verkligen går att njuta av, det är vi själva som behöver finna lyckan i allt.

Kände en enorm glädje när jag gick ut idag och kunde få förmedlat budskap från en del växter,
Mycket av mina egna funderingar under våren släppte, jag låter nu naturen ha sin gång.
Känner att det finns mycket som talar till mig, till oss alla, det vi behöver göra är att lyssna.

Lyssna till din inre röst, få din vägledning!

Gunilla

2 apr. 2012

Allt som finns

Allt som finns omkring oss är en påminnelse om något eller någon som har betydelse för oss.
För många kan detta vara svårt att förstå, den handlar om den egna inre utvecklingen.
Vi vill kanske inte ta till oss det som inte uppfattas som vetenskap och kunskap, det är ej dokumenterat.

Allt fler människor börjar söka meningen med sitt eget liv, de finner något i sitt eget inre liv.
De som söker i sitt inre finner att det finns mycket kunskap och visdom, det är deras kunskap och visdom.
Livet ser olika ut för oss alla, det är vi själva som väljer det som känns rätt för oss, känslor är viktigt.

Många binder upp sitt eget liv på allt det som finns omkring dem, de slipper uppleva sina egna känslor.
Den dagen som vi kan leva med våra egna känslor, slutar vi tänka i de banor som vi kanske alltid levt.
Detta är början på det nya liv som många människor söker , men kanske inte kan finna.

Det handlar om att våga börja sin egen inre resa, den som tar varje människa till sitt eget nya liv.
Ofta är det en lång väg att gå för att finna all den kärlek och lycka som finns i det inre.
Det handlar om tålamod, att våga bryta ett tidigare mönster, få den inre vägledning som finns.

Vi har så mycket omkring oss som blir en påminnelse om allt det som vi undrar över.
Det gäller att våga öppna sina egna ögon, ifrågasätta det som inte känns bra, allt är bra.
Det är vi själva som ofta bidrar till det som vi upplever som negativt, det är vi själva som väljer.

14 mars 2012

Vad Är Andlighet

Vad är andlighet, en fråga som många ställer sig på samma sätt som jag själv gjorde en gång.
För mig blev detta svar mycket tydligt när jag förstod att det handlade om mitt eget liv, mitt sätt att vara.
Det var när jag förstod att det inte handlade om religion som jag upplevt det tidigare, det är mitt liv.

Vi bär med oss en kunskap och visdom i vårt inre det är vår egen andlighet, vår egen själ.
Ibland får vi möjlighet att lyssna till vår inre röst, vårt högre jag, det är här vi får vår egen vägledning.
Genom meditation och djupandning, får vi bättre kontakt med vårt eget inre, vi får frid i kropp och själ.

Det är enkelt att lyssna till sin inre röst, ta vara på de tillfällen som är aktuellt för den egna vägledningen.
Vi behöver inte alltid söka allt utanför oss själva, vårt eget liv finns i vårt inre, vår egen lycka.
När vi finner vår egen andlighet, öppnar sig nya portar till ett rikare liv, vi blir lyckligare.

7 feb. 2012

Andlighet Och Mysticism

Andlighet och Mysticism är något som för alltid har kommit att förändra mitt eget liv.
Det har givit mig många nya vägar att gå, samt givit mig mycket nytt i mitt eget liv.
Den kunskap och visdom som jag bär med mig i livet, har gjort detta möjligt för mig.

Lycka är något som finns i mitt inre, min egen själ har med sig den kunskap och visdom som behövs.
Det har varit en lång väg att gå och tagit många år, samtidigt som jag hela tiden får ny kunskap.
Livet är hela tiden på väg i sin egen utveckling, det är viktigt att våga släppa det gamla.

Andlighet och Mysticism är ett enormt stort område och berör så mycket mer än vi kanske förstår.
Idag är jag glad att jag började med denna utveckling, beroende på en inre röst som jag hörde.
När jag riktigt lyssnade till den inre rösten, blev jag först lite rädd, när jag inte förstod vad det var.

Under de år som jag nu har hållit på med min egen andliga utveckling, är det många nya dörrar som har öppnat sig.
Vi kan inte alltid själv bestämma hur vårt liv kommer att bli, vi har val att göra, det som känns bra.
Livet har enormt mycket att erbjuda oss alla när det gäller Andlighet och Mysticism.