6 sep. 2011

Livets Mysterium

Livets mysterium förändrar sig hela tiden för oss alla, beroende på vem vi är och vad vi är.
Vi förstår nog inte alltid helheten av hur rikt vårt eget liv egentligen är.
När vi börjar utveckla vårt inre liv förstår vi en del av vår egen storhet och rikedom.

Den inre rösten, det inre livet vi bär med oss, gör sig ofta påmint på olika sätt genom vår egen intuition. När vi kan lyssna till vår egen intuition, finner vi mer harmoni i vårt eget inre, vi mår bättre.
Vår egen andlighet beror på vem vi är och vad vi bär med oss i vårt eget inre liv.

Det finns mycket i vårt inre som behöver komma fram för att vi ska förstå allt det vi möter.
Våra egna motgångar är oftast en bra vägledare i vårt eget liv, vi behöver möta våra motgångar för att växa.
Livets mysterium börjar redan när vi är små, efterhand som vi växer upp finner vi mycket som vi inte alltid kan förstå.

Om vi är villiga att försöka lära oss från det vi möter, i våra drömmar, tankar och funderingar, kan vi förstå vårt eget liv bättre.
Det vi möter är ofta något som vi kan lära oss en del utav, det finns så många människor som delar med sig av sin visdom.
Låt livet finnas i nuet, i ögonblicket och mycket förändras av all den stress och alla måsten som finns omkring oss.